Американськими вченими був розроблений метод створення голограм великих твердотільних об’єктів за допомогою нейтронних пучків. Ідея полягає в тому, що нейрон майже не має електричного заряду, що дозволяє йому легко проходити через тверді речовини. На цьому принципі працюють нейтронні інтерферометри, якими «просвічують» розробляються речовини, щоб описати їх властивості. Однак у класичних интерферометрах якість «картинки» залишається низьким.

У цьому випадку використовується два пучка нейтронів, які спрямовані паралельно один одному, потім один — опорний — проходить через призму, другий стикається з досліджуваним об’єктом, після чого обидва вони сходяться на фотопластинці.

У новій версії вчені змогли удосконалити схему. Автори розщепили нейтронні пучки з допомогою трьох светоделителей і направили їх на інтегратор (для вимірювання інтенсивності) і нейтрон-чутливу камеру. Об’єктом візуалізації стала сферична фазова пластинка з алюмінію.

Послідовна передача одного з пучків через пластинку створювала хвильовий «шум», структура якого залежала від локальної товщини об’єкта. В результаті ученим вдалося отримати двомірне зображення цього «шуму», а потім — анімувати процес. На анімації видно, як над і під основним плямою світла виникають спіральні структури, які створені интерферуючими патернами в нейтронних пучках. За словами авторів, це перший випадок успішного візуалізації великого твердотільного об’єкта з допомогою нейтронів.

Розвиток цієї технології дозволить створювати повноцінні голограми, близькі по якості до оптичних і дозволить спростити аналіз матеріалів. Також це спростить роботу з новими матеріалами, фактично, просвічуючи їх і показуючи тривимірну внутрішню структуру.