Як вважає сучасна фізика, 85% маси Всесвіту займає темна матерія – гіпотетична форма матерії, майже не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням і не випускає його, а тому – невидима для візуального спостереження. І сьогодні багато країн працюють над способами її пошуку.

Китайці планують запустити спеціальний супутник для пошуку темної матерії, а от у Європейській організації ядерних досліджень (CERN) готують новий експеримент NA64, який, можливо, доведе існування темної матерії. В основі експерименту лежать теорії про те, що темна матерія, крім своєї гравітації, може впливати на звичайну матерію через деякий новий вид фундаментальних сил, який поки ще невідомий вченим. За аналогією з фотоном світу, який є одночасно і часткою, і квантом електромагнітного випромінювання, повинен існувати носій цих невідомих сил, так званий «темний фотон», який може виступати в ролі «посередника» при взаємодії звичайної і темної матерії.

Якщо говорити простіше, «темний фотон» можна порівняти з перекладачем між двома носіями різних мов або мовою-посередником.

Сам експеримент же заснований на тому, що є закон збереження енергії – один з базових постулатів фізики. Промінь електронів, розігнаних строго до визначеного енергетичного рівня, націлений на поверхню датчика. При зіткненні виникають фотони світла і проводяться вимірювання енергії цих фотонів. Згідно із законом збереження, енергія фотонів повинна дорівнювати енергії електронів, але, якщо це буде так, це буде означати, що частина енергії перейшла до темних фотонам, що і стане доказом їх існування.

Простіше кажучи, якщо детектор зафіксує витік енергії, яку не можна буде пояснити процесами взаємодії звичайних частинок, це буде свідчити про існування темних фотонів, що потенційно стане основою нової фізики.