Нова модель штучного інтелекту перевершила середній рівень людини

Групою дослідників з Північно-Західного університету була розроблена нова модель для систем штучного інтелекту, яка перевершує середній людський рівень за результатами стандартних тестів перевірки рівня інтелекту. Ця модель є кроком до створення більш складних самонавчаючих систем, які будуть сприймати світ як люди.

Результати, що демонструються нашою моделлю у стандартних тестах на IQ, перевершують результати людей в 75 відсотках випадків. Це вказує на те, що інтелектуальні здібності нашої системи перевершують здібності середньостатистичної людини. Проблеми, які є складними для людей, викликають труднощі і штучного інтелекту. Це і деякі інші свідчення вказують на те, що процес пізнання навколишнього світу у моделі не сильно відрізняється від процесу пізнання світу людьми

Кен Форбус, один з розробників нової моделі

Нова модель базується на платформі систем штучного інтелекту CogSketch, яку розробили в лабораторії Кена Форбуса. Її особливостями є розпізнавання візуальної інформації, а також вміє представляти у вигляді примітивних ескізів та начерків відомі їй відомості. У цю модель також закладені алгоритми проведення аналогій, які засновані на теорії, розробленої професором психології Дедрой Гентнер.

Окремо новий ШІ перевірили за допомогою спеціалізованого тесту Raven’s Progressive Matrices. Він вимагає наявності розвиненого абстрактного мислення, а досліджуваному пропонується зробити вибір одного з шести-восьми варіантів зображень, яке послужить завершенням неповного набору. І нова модель при такому тестуванні показала результати, що перевершують результати середнього людини.

Тест Рэйвена є кращою на сьогоднішній день перевіркою здібностей гнучкості й абстрактності мислення. Для правильного вибору піддослідним потрібно міркувати та мислити абстрактними категоріями, ідентифікувати образи, визначати взаємини і вирішувати пов’язані з цим проблеми

Ендрю Ловетт, колишній студент Північно-Західного університету, який зараз є співробітником Військово-морської Науково-дослідної лабораторії

Такі методи пізнання дозволять ШІ розуміти і використовувати складні уявлення, пов’язувати їх у причинно-наслідковий ланцюжок і робити висновки, а також розуміти аналогії, моральні дилеми та інше.

Більшість створюваних зараз систем штучного інтелекту націлені на розпізнавання та ідентифікації того, що знаходиться в навколишньому просторі. Але розпізнавання та ідентифікація корисні лише тоді, коли за ними йдуть міркування, що стосуються ідентифікованих об’єктів. Системи штучного інтелекту наступного покоління повинні будуть мати можливість міркувати про побачене. Тільки тоді їх можливості почнуть наближатися, а то й перевершать можливості людей, що володіють найвищим рівнем інтелекту

Кен Форбус