Національним агентством щодо забезпечення якості вищої освіти України був погоджений новий стандарт вищої освіти для спеціальності «Кібербезпека». Він був розроблений підкомісією сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і вже пройшов необхідні узгодження. Сам стандарт встановлює, що саме повинні вивчати студенти.

Як зазначається, вже в 2017-2018 навчальному році новий стандарт буде введе в дію і стане першим затвердженим стандартом бакалаврського рівня.

Зараз в умовах російської агресії ми досить гостро відчуваємо потребу в фахівцях з кібербезпеки. Затвердження нового стандарту дозволить нам готувати фахівців високого рівня, готових застосовувати отримані знання в реальних умовах і реагувати на виклики часу. Для цього також розроблена типова навчальна програма

Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець

Він також зазначив, що підготовка фахівців за спеціальністю «Кібербезпека» має відбуватися у тісній співпраці з академічним середовищем і компаніями-роботодавцями.